WOWO ARCHITEKCI s.c.
ul. Andersa 15
41-200 Sosnowiec
NIP:
 
 
 

Firma WOWO Architekci oferuje pomoc na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego (faza przedprojektowa, projekt, realizacja).
Faza przedprojektowa obejmuje analizę dotyczącą terenu inwestycji, w tym między innymi: sytuacji planistycznej, dostępności mediów, obsługi komunikacyjnej, ukształtowania terenu, warunków geotechnicznych, ochrony środowiska oraz ewentualnej ochrony konserwatorskiej.
Kolejnym etapem jest faza projektowa, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do rodzaju inwestycji. Na tym etapie przeprowadzane są również procedury prawno-administracyjne, wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zamierzenia budowlanego.
Fachowo i skutecznie przeprowadzimy Państwa inwestycję przez wszystkie etapy procesu projektowego, zapewniając opracowanie dokumentacji w zakresie: projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych, projektów aranżacji wnętrz. W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski. Jako biuro projektowe współpracujemy również z wykonawcami robót budowlanych oraz kierownikami budowy.
Projektując uwzględniamy kontekst czasu i miejsca, wzajemną relację obiektu architektonicznego i krajobrazu. Dobry dialog architektury z otoczeniem stanowi myśl przewodnią naszych działań.
Do każdego zadania projektowego podchodzimy odpowiedzialnie oraz z pasją i zaangażowaniem. Za każdym razem próbujemy odnaleźć rozwiązania indywidualne i ponadczasowe, unikając schematycznego myślenia i ślepego podążania za trendami. Dążymy do tego, aby efekt finalny naszej współpracy z Klientem byl odzwierciedleniem wspólnych wizji i wyobrażeń na temat kreowania przestrzeni i możliwości wydobycia potencjału, który w niej drzemie.
Projekty architektoniczne
Firma WOWO Architekci oferuje wykonanie projektów architektonicznych budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, usługowych i użyteczności publicznej, produkcyjnych, a także projektów zagospodarowania terenu, zieleni i ogrodów.
W opracowywanych przez nas projektach przyjmujemy optymalne rozwiązania funkcjonalne i estetyczne. Efekt finalny jest kwintesencją wizji architekta, skonfrontowaną z preferencjami estetycznymi inwestora oraz czynnikami zewnętrznymi takimi jak: zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, ukształtowanie i uzbrojenie terenu, sąsiedztwo, usytuowanie budynku względem stron świata itp.
Analizując przedstawiony przez Państwa charakter planowanej inwestycji i wstępne założenia projektowe, ustalamy zakres naszych usług oraz dobieramy zespół specjalistów współpracujących w różnych branżach, zapewniający dostarczenie kompletnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji projektowej. Uczestniczymy w dopełnianiu wszelkich formalności prawno-urzędowych na etapie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych.
Współpracujemy z projektantami w następujących specjalnościach:
- Konstrukcyjno-budowlanej;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- Drogowej;
Ponadto współpracujemy z geodetami, projektantami krajobrazu, kosztorysantami, wykonawcami, rzeczoznawcami.
Dla projektów, które tego wymagają, zapewniamy uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych (SANEPiD) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, co również leży w zakresie naszych usług.
Naszym obowiązkiem jest prawidłowa i efektywna koordynacja całości prac projektowych, dlatego na poszczególnych etapach projektu zapewniamy i organizujemy obieg informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.
Efektem finalnym takiej współpracy jest kompletny wielobranżowy projekt budowlany lub wykonawczy, zawierający wszelkie niezbędne opinie, ekspertyzy, uzgodnienia, pozwolenia, a także dokumentację opisową i rysunkową. Podczas pracy nad projektem zawsze dbamy o wysoką jakość jego wykonania, również od strony prezentacji graficznej.
 
http://www.wowoarchitekci.pl/
 

Praktyczne rozwiązania architektów dla twojego domu. Okna jako walor estetyczny i użytkowy

Możemy ci pomóc kupić również okna do twojego domu. Odwiedź portal Twoje-okna Zapraszamy do współpracy z nami. 

Skarżysko-Kamienna

Skawina

Skierniewice

Słupsk

Sochaczew

Sopot

Sosnowiec

Śrem

Środa Wielkopolska

Stalowa Wola

Starachowice

Stargard

stałe style
Okna obrazów są nieruchome i nie można ich otworzyć. Jest to często nazywane „stałym” oknem. Są one używane jako główna cecha, zapewniając niezakłócony widok, jednocześnie pozwalając na dużą ilość naturalnego światła w pomieszczeniach. Okna obrazów mogą być używane samodzielnie lub w grupie z innymi stylami okien.

Inne stałe okna akcentów obejmują:

Okna pawęży, które są używane jako akcenty wokół większych okien
Kształty geometryczne, które są również popularne jako okna akcentujące i obejmują półokrągłe, ćwierćokrągłe, trójkąty i więcej; większość jest typu stałego
Okna
w kształcie zatoki i łuku Jaka jest różnica między oknem a oknem? Okno wykuszowe wystaje dalej ze ściany niż okno dziobowe, które ma łagodny kształt.

 

 

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA
ul. Jana z Kolna 7
75-204 Koszalin
NIP 6692340228
 
 

Ewa Zemła Biuro Projektowe

Biuro Projektowe Ewa Zemła
ul. Zwycięstwa 148/410
75-613 Koszalin
NIP 6690405923
 
 

WARZECHA STUDIO

 WARZECHA STUDIO
UL. Partyzantów 17/107
75-411 Koszalin
NIP brak
 
 

OKNA DLA TWOJEGO WYMARZONEGO DOMU - ZAUFAJ NAM

Firma najstarsza i największa firma produkująca drzwi i okna w rejonie południowej Polski, od 2000 roku zapewnia szybką i niezawodną obsługę swoich klientów. Nasi wykwalifikowani serwisanci, profesjonalni instalatorzy i kompetentni pracownicy działu sprzedaży zgromadzili łącznie 950 lat doświadczenie w branży drzwi i okien. Dysponując 85 pracownikami i flotą ponad 60 pojazdów, firma jest gotowa zapewnić Ci szybką, ekonomiczną i doskonałą obsługę Twoich bram garażowych, otwierania drzwi garażowych, drzwi wejściowych, urządzeń do załadunku i wymiany szkła. Aby ograniczyć przestoje do minimum, firma oferuje duży zapas części zamiennych, takich jak sprężyny drzwi garażowych, sekcje drzwi, zawiasy, kable i osprzęt. Naprawa starszych zestawów radiowych nie stanowi problemu dla naszych doświadczonych techników kontroli radiowej.